Фирма „АТЕПЕ-ЕП” ЕООД е специализирана в консултантски услуги в областта на конвенционалната и ядрената енергетика, предпроекти проучвания, изследвания и анализи, проектиране, инженерингови дейности и доставка на материали и оборудване за обекти в енергетиката и промишлеността.

Фирмата разполага с добре подбран, качествен човешки ресурс – високо квалифицирани  специалисти с голям опит, които покриват всички изисквания на Нормативната уредба в РБългария, по съответните специалности, относно изготвянето на инвестиционни проекти, предпроектни проучвания, проектиране, анализи, изследвания, доставка на оборудване и останалите дейности от обхвата на работа на фирмата. В състава на „АТЕПЕ-ЕП” ЕООД  има високо квалифицирани специалисти с доказани възможности и богат професионален опит в областите на дейност, в които се планира фирмата да работи и да се развива.

Екипът се състои от волеви, изобретателни, позитивни хора, с общи виждания и съсредоточени в една обща цел. Това са инженери и научни работници (включително професори, доценти и др.) с изключително високо, доказано ниво на техническо образование, голям професионален стаж и добри практики за реализацията на значими задачи в ядрената и конвенционалната енергетика.

Специалистите на фирма „АТЕПЕ-ЕП” ЕООД са завършили престижни висши учебни заведения у нас и в чужбина (Русия и други страни).
Изградените възможности на част от специалистите се основават не само на завършването на престижни висши учебни заведения, а и на завършването с висок успех преди това на техникуми имащи голям авторитет, по времето когато тези хора са се обучавали там.

Фирмата има потенциал, основан  както на собствените умения и знания, така и на опита на специалистите при разработката и на специфични, нерутинни задачи, НОУ-ХАУ, както и създаване на патенти, реализирани и внедрени на практика.
Опитът и добрите практики на екипа специалисти са натрупани от дългогодишната работа в Енергопроект – София  и други наши и чужди организации.

Един от основните приоритети за фирмата е даде възможност за развитие на завършили млади специалисти притежаващи добър образователен ценз, инициативност в работата и в активното търсене на новости, и генериращи състоятелни, реализуеми идеи, в полза на обществото.