АТЕПЕ-ЕП ЕООД винаги е ориентирана към клиента. В основата на отношенията с клиентите са: етичността, доверието, разбирателството, базирани на професионализма и взаимоизгодния интерес на принципа полза-полза, както и на ефективният подход и начини за водене на преговори.

Фирмата разполага с добре подбран, качествен човешки ресурс – добри специалисти, които покриват всички изисквания на Нормативната уредба в РБългария, по съответните специалности, относно изготвянето на инвестиционни проекти, предпроектни проучвания, проектиране, анализи, изследвания, доставка на оборудване и останалите дейности от обхвата на работа на фирмата.

Задачи изпълнени с прякото участие и ръководство на специалисти от фирмата:

  • Проектиране и доставка на 8 броя ПВН-К на 5, 6 блок в АЕЦ”Козлодуй”
  • Проектиране, доставка и шефмонтаж на система за сепарация втори пароотбор 5, 6 блок в АЕЦ”Козлодуй”
  • Проектиране, доставка и монтаж на високотехнологични тапи за предотвратяване на „ранния байпас” на защитната черупка на 5, 6 блок в АЕЦ”Козлодуй” (ноу-хау, реализация и внедряване на патент)
  • Изготвяне на програма и критерии за оценка на действителното техническо състояние на анкерни комплекти 132 броя от СПНЗЧ на 6 блок АЕЦ”Козлодуй”. Определяне на техническото състояние на 132 броя анкерни комплекти от СПНЗЧ 6 блок АЕЦ”Козлодуй” и издаване на актове за годност. Изготвяне на техническа документация за изработка на анкерни комплекти. Изработка, доставка и монтаж на нови анкерни комплекти за СПНЗЧ на 6 блок на АЕЦ”Козлодуй”
  • Определяне на остатъчния ресурс на оборудване и тръбопроводи в ТЕЦ и АЕЦ
  • Методика за определяне на малоциклова умора в условия на „пълзене” и „без пълзене” на тръбопроводи в ТЕЦ
  • Разработка на Наредба за контрол на метала в АЕЦ – 1996 г.
  • Разработка на инструкция за контрол на метала и оценка на техническото състояние на елементи и системи от котли, турбини и тръбопроводи в ТЕЦ – 1996 г.

Текущи проекти

  • Определяне на остатъчния ресурс на 3 броя технологични съдове под високо налягане, с прилагане на съвременни методи.в София Мед АД

Галерия от снимки от реализирани проекти

С професионалния опит и квалификацията на Евгени Пешев, който е управител на дружеството може да се запознаете в неговата Автобиография