АТЕПЕ-ЕП ЕООД подписа договор със София Мед АД за определяне на остатъчния ресурс на 3 броя технологични съдове под високо налягане

София Мед е производител на широка гама валцовани и пресовани продукти от мед и медни сплави с широко приложение в редица индустрии и в строитеството – листове, ленти, плочи, кръгове, дискове, шини, пръти, профили, компоненти, тел. София Мед е част от ЕлвалХалкор* Гърция, който е част от холдинга Виохалко** .

Договор със София Мед АД

София Мед се намира в София, България. Разположена е на площ от 250,000 m2 и има три производства: Леярно, Валцово и Тръбопрофилно. Със своя над 70-годишен производствен опит и направените значителни инвестиции, София Мед се превърна в една конкурентноспособна модерна Европейска компания с клиенти в цял свят, до които компанията достига чрез международната дистрибуторска мрежа на ХАЛКОР.

София Мед работи със системите за управление в областта на качеството, околната среда и безопасните и здравословни условия на труд, които са в съответствие с международните стандартите ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001 и OHSAS 18001. Също така, компанията следва насоките на ISO 26000 по социална отговорност.

Широката производствена гама на София Мед отговаря на изискванията на Обединените Европейски Стандарти EN,  както и на стандарти като BS, DIN, ASTM, JIS, а също и на специфични други изисквания от страна на клиентите.