Project Description

Визуален оглед за чистота на ПВН-К 7 (по парна страна)