Project Description

Транспортиране от завода на подгревател високо налягане ПВН-К 7