Галерия с реализирани проекти

Подгревател високо налягане ПВН-К 7

Подгревател високо налягане ПВН-К 7

Визуален оглед за чистота на ПВН-К 7 (по парна страна)

Визуален оглед за чистота на ПВН-К 7 (по парна страна)

Визуален оглед за чистота по вода на водна камера на ПВН-К (подгревател високо налягане камерен тип) за АЕЦ-Козлодуй ЕАД

Визуален оглед за чистота по вода на водна камера на ПВН-К (подгревател високо налягане камерен тип) за АЕЦ-Козлодуй ЕАД